BIM konzultáció

Konzultációs tevékenységünk az alábbi három részterületre terjed ki:

• BIM bevezetésének támogatása:

A BIM-alapú munkamódszerre való áttérés egyaránt jelent lehetőséget és kihívást a tervezőirodák és egyéb építőipari vállalkozások számára. A BIM bevezetése fontos stratégiai döntés, mely alapjaiban változtatja meg a vállalkozások munkafolyamatait. Nincs egy egységes BIM dokumentum, amely minden felhasználó számára megegyező lépéseket ír elő, a bevezetés minden esetben alapos előkészítést és testreszabást igényel. Megvizsgáljuk a BIM folyamatainak relevanciáját az Ön vállalkozása szempontjából és a konkrét munkafolyamatok elemzése alapján együtt dolgozzuk ki az egyedi BIM bevezetési stratégiát és házon belüli BIM szabványokat, valamint az azokból levezethető részletes cselekvési tervet.

• BIM munkafolyamatok támogatása:

A BIM munkafolyamatok sikeres vállalati integrálását követően operatív szinten számos kérdés, probléma felszínre kerülhet. A futó projekteket bármely fázisban támogatni tudjuk, az ajánlattétel kidolgozásától kezdve a végleges építési tervek átadásáig. Személyes konzultáció keretében meghatározzuk az adott projektre vonatkozó BIM célokat és az ezek elérését szolgáló megfelelő LOD (Level of Detail) szintet, valamint megválaszoljuk a szoftverhasználattal, felelősségi jogkörökkel, vagy akár az együttműködés formáival, az adatgyűjtéssel és -cserével kapcsolatos kérdéseket is.

• BIM Audit:

Olyan vállalkozások számára is támogatást nyújtunk, melyek stratégiai és operatív szinten már egyaránt bevezették a BIM munkafolyamatokat, ugyanakkor egy-egy projekt BIM-modelljét szeretnék egy külső, független szakértővel ellenőriztetni. A modell hiányosságaira, illetve korrekcióra szoruló elemeire saját ellenőrzőlistánk alapján jelentés formájában világítunk rá. Ez az ellenőrzési folyamat hozzájárul annak biztosításához, hogy az elkészült BIM-modell megbízható output adatokat szolgáltasson a projekt minden résztvevője számára.

2019 © BES-BIM Kft.

Close Menu